Moderne Apps, natuurlijk het liefst toegankelijk en inclusief zijn niet meer weg te denken uit deze maatschappij. Wij kunnen deze ontwikkelen, co-creëren, of een adviserende rol spelen. 

Wij hebben expertise in toegankelijke apps en kunnen apps maken met een back- end. Losstaand van een volledige app ontwerpen kunnen wij in een comité van verschillende bedrijven en ontwikkelaars deelnemen als: 

  • Brainstorm mogelijkheden 
  • Vertaler/ tolk tussen ITjargon en uw jargon 
  • Advies & testen toegankelijkheid 
  • Ontwikkelen van specifieke delen 

Twijfelt u over de mogelijkheden voor toegankelijkheid? 

Dennie Declercq, Microsoft MVP en internationaal spreker sprak wereldwijd over de mogelijkheden die Apps kunnen bieden voor inclusie van personen met een beperking. Dennie gaf sessies van Australië tot in De States over hoe je mensen met een beperking kan empoweren via apps.