DDSoft vzw logo

Over DDSoft vzw

Met DDSoft vzw streven we naar een vreugdevolle, veilige en toegankelijke wereld waarin mensen zichzelf kunnen zijn!

DDSoft vzw

Dit realiseren we door via softWARE en softCARE de IT-sector en de sociale sector met elkaar te verbinden. Binnen softWARE kan dit gaan over het ontwikkelen van websites, ondersteuning bij digitale vergadertools tot diepgaande expertise in toegankelijkheid. Binnen softCARE gaat het van Mindfulness via autisme ervaringsdeskundigheid tot Oosterse Principes over Welzijn.

DDSoft is geboren in 2015 met de missie om software te maken voor personen met een beperking. Door een enerzijds zeer snel evoluerend IT-landschap en anderzijds snel evoluerende sociale behoeftes van mensen, en dit niet enkel voor mensen met een beperking, is beslist onze expertise op te splitsen en onze doelgroep uit te breiden om nog meer mensen op de gepaste manier te bereiken.

Ons team bevat experts in zowel IT als in het sociale veld (ASS, mindfulness, Oosterse Principes). Onze missie is om de muren tussen beide sectoren open te breken. Dit door op klantvriendelijke wijze uit te zoeken hoe we ook u kunnen helpen.